Studenti katedry Systémů protivzdušné obrany se účastní cvičení vojska pozemní protivzdušné obrany jako pozorovatelé, popř. s aktivním zapojením do scénáře cvičení
JAKÉ PŘEDMĚTY SE U NÁS BUDETE UČIT?
magisterského studia, začnou studovat předměty oboru ASV po ukončení třetího ročníku.
Katedra K208/FVT = Katedra systémů protivzdušné obrany
DOTAZY?
Od čtvrtého ročníku již tak budou převážně studovat odborné předměty katedry PVO.
Studenti při zvolení modulu Automatizované systémy velení a řízení (ASV),
(do konce 3. ročníku studujete všichni na fakultě vojenských technologií stejné předměty)
(Platí pro magisterské pětileté studium)