Studenti katedry Systémů protivzdušné obrany se účastní cvičení vojska pozemní protivzdušné obrany jako pozorovatelé, popř. s aktivním zapojením do scénáře cvičení
Vědecká činnost na katedře
a jezdí s členy katedry na externí měření
Katedra K208/FVT = Katedra systémů protivzdušné obrany
Studenti katedry systémů PVO se pravidelně zúčasňují vědeckých experimentů
DOTAZY?
Z činnosti skupiny použití, velení a řízení v PVO